การวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   เป็นหัวใจของหลักสูตร  

แฟ้มสะสมผลงาน

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  ในที่นี้ตัวอย่างกำหนดเป็น  แฟ้มสะสมผลงาน  ในการกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน ต้องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูต้องวางแผนไว้ตลอดปีหรือตลอดภาคเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: