สมัครสอบอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.

สิงหาคม 31, 2010

สสวท.เชิญโรงเรียนสมัครสอบโครงการอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553
คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนชั้น ป.1-3 และ ป.4-6
โรงเรียนรับสมัครระว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2553
โรงเรียนส่งใบสมัครให้ สพป.นว.2 ภายใน 16 กันยายน 2553
กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
(สมัครฟรี) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ipst.ac.th/genius

Advertisements

อบรมครูคณิตศาสตร์โรงเรียนแกนนำ 11-12 สิงหาคม 53 ณ โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์

สิงหาคม 14, 2010

This slideshow requires JavaScript.


แลกเปลี่ืยนเรียนรู้ คณิต-วิทย์ฺ จ.พิษณุโลก

สิงหาคม 6, 2010

This slideshow requires JavaScript.


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมพิมาน

สิงหาคม 3, 2010

This slideshow requires JavaScript.