โปรแกรมออกเอกสารทางการศึกษา ปพ.1-3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

กันยายน 29, 2010

คลิก ดาวน์โหลด โปรแกรม EDUDOC51  

คลิกดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมออก ปพ.51 obec

Advertisements

ผลการประเมินความถนัดทางการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553

กันยายน 29, 2010

คลิกดาวน์โหลดรายงานระดับโรงเรียน

คลิกดาวน์โหลดรายงานระดับบุคคล

คลิกดาวโหลดรายงานระดับเขตพื้นที่


โปรแกรม ปพ 1

กันยายน 28, 2010

คลิก ดาวน์โหลด โปรแกรม ปพ 1


รูปแบบข้อสอบ O-NET ปี 54

กันยายน 27, 2010

รูปแบบข้อสอบของ สทศ.มี 4 รูปแบบ คือ แบบเลือกตอบ เลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุด 1 ตัว หรือ หลายตัว รูปแบบที่ 2 แบบเลือกหลายคำตอบจากหมวดคำตอบที่ให้ โดยคำตอบที่เลือกต้องเชื่อมโยงกัน รูปแบบที่ 3 แบบระบายคำตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข และรูปแบบที่ 4 แบบอ่านบทความแล้วเลือกตอบโดยวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่าน


รู้ทัน สทศ. ข้อสอบฉบับสั้น O-NET ปี 54

กันยายน 27, 2010

สทศ.เผยตารางสอบโอเน็ต ป.6, ม.3 และ ม.6 ปี 54 ย้ำฉบับสั้นจิ๋วแต่แจ๋ว วัดผลได้เหมือนกัน ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) เปิดเผยถึงข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ฉบับสั้นของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 ที่จะสอบปี 2554 ว่า จำนวนข้อสอบจะลดลง เวลาสอบน้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ข้อสอบจะครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เหมือนเดิม ที่ผ่านมามีการวิเคราะห์ข้อสอบฉบับสั้นและฉบับยาว พบว่าวัดผลได้เหมือนกัน เมื่อเปรียบเทียบจำนวนข้อสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2552 กับข้อสอบ O-NET ฉบับสั้น ซึ่งสอบ 8 กลุ่มสาระวิชา มีดังนี้ ป.6 จากสอบ 226 ข้อ เป็น 90 ข้อ ใช้เวลาสอบ 5 ชั่วโมง เหลือ 3 ชั่วโมง ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา 40 ข้อ เหลือ 12 ข้อ ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ เหลือ 8 ข้อ คณิตศาสตร์ เท่าเดิม 20 ข้อ ภาษาไทย 25 ข้อ เหลือ 18 ข้อ วิทยาศาสตร์ 37 ข้อ เหลือ 13 ข้อ สุขศึกษาและพลศึกษา 25 ข้อ เหลือ 6 ข้อ ศิลปะ 24 ข้อ เหลือ 6 ข้อ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 ข้อ เหลือ 7 ข้อ

ส่วน ข้อสอบ ม.3 สอบ 312 ข้อ เหลือ 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 7 ชั่วโมง เหลือ 3 ชั่วโมง ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ เหลือ 15 ข้อ ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ เหลือ 15 ข้อ คณิตศาสตร์ 30 ข้อ เหลือ 20 ข้อ ภาษาไทย 50 ข้อ เหลือ 15 ข้อ วิทยาศาสตร์ 37 ข้อ เหลือ 15 ข้อ สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ข้อ เหลือ 7 ข้อ ศิลปะ 35 ข้อ เหลือ 6 ข้อ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 ข้อ เหลือ 7 ข้อ ทั้งนี้ ที่ สทศ.ปรับข้อสอบ O-NET ฉบับสั้น จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ โดยทำคู่มือชี้แจงเหตุผลพร้อมข้อสอบ จำนวน 30 หน้า เพื่อแจกจ่ายก่อนสอบ คาดว่าจะพิมพ์ภายในเดือนสิงหาคมนี้ จำนวน 2 ล้านเล่ม สำหรับตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 นั้น ใกล้เสร็จแล้ว ป.6 สอบวันที่ 1 ก.พ. 2554 ส่วน ม.3 สอบวันที่ 2 ก.พ. ทั้งนี้ โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2554 ส่วน ม.6 ข้อสอบยังเป็นฉบับยาว สอบวันที่ 19-20 ก.พ. ประกาศผลสอบวันที่ 10 เม.ย.2554″ ศ.ดร.อุทุมพรกล่าว.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ติดตามข่าวสารดีๆที่ http://www.urrac.com/chachoengsao,www.facebook.com/chachoengsao.rac