เอกสารความรู้ โดยครูกู้เกียรติ สุกใส

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง
การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ
การเรียนรู้ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
การเรียนการสอนโดยผ้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิด 6 ใบ
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยคำถามหมวกความคิด6ใบ
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
10+คำถามที่ถูกถามบ่อย
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: