การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553

กุมภาพันธ์ 22, 2011

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายชื่อนักเรียน ป.6 สอบ NT สำหรับโรงเรียนส่งให้สนามสอบก่อนวันสอบ
คลิกดาวน์โหลดตารางสอบ NT ป.6 ปี 53
คลิกดาวน์โหลดคู่มือการสอบอ่านคล่อง ป.6
คลิกดาวน์โหลดคู่มือกรรมการสอบ NT ป.6 ปีการศึกษา 2553

Advertisements

การสอบ LAS ป.2, ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2553

กุมภาพันธ์ 22, 2011

คลิกดาวน์โหลดเครื่องมือที่ใช้ในการสอบ LAS ปีการศึกษา 2553
คลิกดาวน์โหลดตารางสอบ LAS ปีการศึกษา 2553
คลิกดาวน์โหลดหนังสือนำส่งแจ้งสอบ LAS 53


คู่มือกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2553

กุมภาพันธ์ 16, 2011

คลิกดาวน์โหลดตารางสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
คลิกดาวน์โหลดคู่มือกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2553
คลิกดาวน์โหลดตารางกรอกรายชื่อนักเรียนสอบ NT เพื่อส่งให้สนามสอบในวันสอบ


เอกสารเบิกเงินค่าพาหนะคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2553

กุมภาพันธ์ 15, 2011

คลิกดาวน์โหลดใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สอบ NT ป.6
คลิกดาวน์โหลดใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ สอบ NT ป.3


คำสั่งกรรมการคุมสอบและสอบการอ่าน NT ชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2553

กุมภาพันธ์ 14, 2011

คลิกดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง
คลิกดาวน์โหลดคำสั่งกรรมสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
คลิกดาวน์โหลดคำสั่งกรรมการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
คลิกดาวน์โหลดคำสั่งกรรมการศูนย์ประสานงานการสอบประจำอำเภอ


การสอบ NT ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2553

กุมภาพันธ์ 8, 2011

คลิกดาวน์โหลดรายชื่อสนามสอบ NT ชั้น ป.6 ปี 53
คลิกดาวน์โหลดรายชื่อสนามสอบ NT ป.3
คลิกดาวน์โหลดตารางสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553


แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนสอบ NT ปีการศึกษา 2553

กุมภาพันธ์ 8, 2011

คลิกดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนนปฏิบัติ ป.6_53
คลิกดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนนปฏิบัติป.3_53