เด็กป.6,ม.3 สอบตกหมด 5วิชาหลักโอเน็ต

มีนาคม 18, 2011

เผยเด็กป.6,ม.3 สอบตกหมด 5วิชาหลักโอเน็ต

Advertisements

ตัวอย่าง Scoring Rubrics

มีนาคม 8, 2011

สุขศึกษาพลศึกษา
สังคมศึกษา
ศิลปะ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
แฟ้มสะสมผลงาน
คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การทำงานกลุ่ม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การเขียนรายงาน