ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2553

พฤษภาคม 12, 2011

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถุมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Advertisements

ผลสอบ NT ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553

พฤษภาคม 11, 2011

การเขียน การอ่าน การแก้โจทย์ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


ผลสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2553

พฤษภาคม 11, 2011

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ