ผอ.หวั่น แตงทิพย์

สิงหาคม 30, 2011

 
งานท้าทายการเข้ารับตำแหน่ง
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2

การดำเนินการจัดทำสำนักงานอัตโนมัต  นโยบาย 3 เดือน 3 คุณภาพ

นักเรียน ป.3 อ่านออกเขียนได้    ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นโยบาย “จุดเดียว เข้าถึง ทันที”

Advertisements

การติดตามและประเมินผลการดำเนินการของโรงเรียนในการขับเคลื่อนจุดเน้นและนโยบายของ สพฐ.

สิงหาคม 29, 2011

คลิกดาวน์โหลดเครื่่องมือ
คลิกดาวน์โหลดคู่มือ


การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554

สิงหาคม 27, 2011

คลิกดาวน์โหลดประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ถูกสุ่มเพื่อเข้ารับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน


ค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนแม่วงก์เขาชนกัน

สิงหาคม 24, 2011


การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สิงหาคม 23, 2011

ตารางสอบประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554(แก้ไข)
รายชื่อสนามสอบ ป.3,ป.6 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สิงหาคม 11, 2011

แนวทางกำกับติดตาม ชั้น ม.3
แนวทางกำกับติดตามชั้น ป.6
แนวทางกำกับติดตาม ชั้น ป.3
ตาราง กำกับ ติดตาม และ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


แบบรายงานผลการประเมินตามจุดเน้น สพฐ.

สิงหาคม 10, 2011

เครื่องมือประเมินจุดเน้นคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการประเมินตามจุดเน้น