เอกสารการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน วันที่ 4-5 ตุลาคม 2554

กันยายน 23, 2011

คลิกดาวน์โหลดหนังสือ สพป.นว.เขต 2
คำสั่งกรรมการคุมสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554(แก้ไข 19 กันยายน)
รายชื่อสนามสอบ ป.3,ป.6 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
แนวปฏิบัติกรรมการคุมสอบ
แนวปฏิบัติศูนย์ประสานงานการจัดสอบ
แนวปฏิบัติหัวหน้าสนามสอบ
บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบ 4-5 ตุลาคม ส่งให้สนามสอบก่อนวันสอบ
บัญชีลงเวลา สอบ 4-5 ตุลาคม 2554
ใบสำคัญคุมสอบ ป.3
ใบสำคัญคุมสอบ ป.6
ใบสำคัญคุมสอบ ม.3
ใบสำคัญหัวหน้าสนามสอบ ป.3
ใบสำคัญหัวหน้าสนามสอบ ป.6
ใบสำคัญหัวหน้าสนามสอบ ม.3

Advertisements

ข่าวด่วน สพป.นว.เขต 2 กำหนดวันประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

กันยายน 20, 2011

กำหนดประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ชั้น ป.3 วันที่ 4 ตุลาคม 2554
ชั้น ป.6 และ ม.3 วันที่ 5 ตุลาคม 2554