ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ตุลาคม 26, 2011

คลิกดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

Advertisements

ตัวอย่างข้อสอบอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ตุลาคม 12, 2011

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบ http://www3.ipst.ac.th/genius/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=206