นับถอยหลัง สอบ NT 8-9 มี.ค.55

กุมภาพันธ์ 26, 2012

รหัสโรงเรียน 10 หลัก ที่ใช้ในการสอบ NT
กระดาษคำตอบ ป.3
กระดาษคำตอบ ม.2
ตารางสอบ
สนามสอบ ป.3
สนามสอบ ม.2
คู่มือกรรมการคุมสอบ ป.3
คู่มือกรรมการคุมสอบ ชั้น ม.2
คู่มือประธานสนามสอบ
คู่มือศูนย์ประสานการสอบประจำเภอ

Advertisements

Countdown O-NET 2012

กุมภาพันธ์ 7, 2012

27 ก.พ.55 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6

28-29 ก.พ.55 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3

พวกเราต้องพิชิตความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 4 %

การเตรียมพร้อมสอบ O-NET 27-29 กุมภาพันธ์ 2555
หนังสือนำส่งการจัดสอบ O-NET
คำสั่งตัวแทนศูนย์สอบ O-NET
คำสั่ง O-NET ป.6 หน้า 1-7
คำสั่ง O-NET ป.6 หน้า 8-15
คำสั่ง O-NET ม.3
รายชื่อสนามสอบ O-net ปี 55

คลิกดาวน์โหลดตารางสอบ O-NET ปี 55
จำนวนข้อสอบO-NET ม.3 แยกตามรูปแบบข้อสอบ 28 ก.พ.55
จำนวนข้อสอบO-NET ป.6 แยกตามรูปแบบข้อสอบ 27 ก.พ.55
ตารางสอบ O-NET ป.6 27 ก.พ.55, ม.3 28-29 ก.พ.55,ม.6 18-19 ก.พ.55
คลิกดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบ O-NET ปี 55
รายงานผล Pre O-NET
ข้อสอบคณิต ป.6
ข้อสอบ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.6
ข้อสอบศิลปะ/การงาน ป.6
ข้อสอบภาษาอังกฤษ/สุขศึกษา ป.6
ข้อสอบภาษาไทย/คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ สังคมฯ/วิทย์ ม.3
ข้อสอบ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ม.3
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3


ข้อสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 ครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ 7, 2012

แบบรายงานการสอบ Pre O-NET ม.3 ครั้งที่ 2
กระดาษคำตอบ
ภาษาไทย
เฉลยภาษาไทย
คณิตศาสตร์
เฉลยคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลยวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
เฉลยสังคม1(ประวัติศาสตร์)
เฉลยสังคม2(ภูมิศาสตร์)
เฉลยสังคม3(ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม)
เฉลยสังคม4(เศรษฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
เฉลยภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
เฉลยศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
เฉลยสุขศึกษา
การงานอาชีพ
เฉลย การงาน


ข้อสอบ pre O-NET ชั้น ป.6 ครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ 7, 2012

แบบรายงานการสอบ Pre O-NET ป.6 ครั้งที่ 2
กระดาษคำตอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงาน