ผลการประเมินนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554

มีนาคม 19, 2012

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554
โดยวิธีการสุ่มนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 10 % จากทุกโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisements