ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

เมษายน 28, 2012

ขีดจำกัดล่าง O-NET 54

Advertisements

PISA 2012

เมษายน 21, 2012

โครงการ PISA
การสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ PISA
ประกาศเตรียมความพร้อม ประเมิน PISA
หนังสือ PISA
แบบรายงานPISA
ผลการประเมินPISA 2009
ข้อสอบการอ่าน
ข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบวิทยาศาสตร์