แบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย

พฤศจิกายน 15, 2012

แบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย

Advertisements

ผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายบุคคล

พฤศจิกายน 13, 2012

วัดหนองปลาไหล ป.6
วัดหนองกรด ป.6
บ้านมาบแก ม.3
วังทับเกวียน ป.3
วัดหนองกรด
วัดคลองจินดา
วิวิตตาราม
คะแนนภาคปฏิบัติ ป.3
คะแนนภาคปฏิบัติ ป.6
คะแนนภาคปฏิบัติ ม.3
คะแนนปรนัย ชั้น ป.3
คะแนนปรนัย ชั้น ป.6
คะแนนปรนัย ชั้น ม.3


เอกสารชุดสำหรับเด็กLD

พฤศจิกายน 9, 2012

เตรียมความพร้อม เล่ม1
เตรียมความพร้อม เล่ม2
การอ่าน เล่ม1
การอ่าน เล่ม2
การอ่าน เล่ม3
การอ่าน เล่ม4
การอ่าน เล่ม5
การอ่าน เล่ม6
มาตรฐานการเรียนร่วม ปี55


คู่มือครูผู้สอนเด็กออทิสติก

พฤศจิกายน 9, 2012

เนื้อหา
บรรณานุกรม
ปก


คู่มือครูผู้สอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญา(เรียนได้)

พฤศจิกายน 9, 2012

เนื้อหา
บรรณานุกรม
ปก


คู่มือครูผู้สอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญา(ฝึกได้)

พฤศจิกายน 9, 2012

เนื้อหา
บรรณานุกรม
ส่วนหน้า


คู่มือครูผู้สอนเด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพร่วมกับสติปัญญา

พฤศจิกายน 9, 2012

เนื้อหา
บรรณานุกรม
ส่วนหน้า