ระบบตรวจสอบคุณภาำพนักเรียน ปีการศึกษา 2556

สิงหาคม 22, 2013

การตรวจสอบคุณภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

Advertisements

ข้อสอบภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1

สิงหาคม 22, 2013

แบบทดสอบชั้น ป.1
แบบทดสอบชั้น ป.2


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1

สิงหาคม 19, 2013

คณิตศาสตร์ ป.1
คณิตศาสตร์ ป.2