ประมวลภาพการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2556

ตุลาคม 20, 2013

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

ตุลาคม 3, 2013

ป.3 รายโรงเรียน แก้ไข
ป.6 รายโรงเรียน แก้ไข
ม.3 รายโรงเรียน
ผลสอบรายบุคคล ป.3 แก้ไข
ผลสอบรายบุคคล ป.6 แก้ไข
ผลสอบรายบุคคล ม.3