เตรียมสอบ NT O-NET ปีการศึกษา 2556

พฤศจิกายน 20, 2013

การทดสอบ LAS NT 56

เตรียมสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

Advertisements

สมัครอบรมทักษะการคิด รุ่น 2

พฤศจิกายน 10, 2013

คลิกสมัครอบรมทักษะการคิด


การพัฒนาคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

พฤศจิกายน 10, 2013

คลิกดาวน์โหลดเอกสารคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

พฤศจิกายน 10, 2013

คลิกดาวน์โหลดเอกสารทักษะการคิด
การคิด ประถม คณิตศาสตร์
การคิด มัธยม คณิต
การคิด ประถม ภาษาไทย
การคิด มัธยม ภาษาไทย
การคิด ประถม วิทยาศาสตร์
การคิด วิทย์ มัธยม
การคิด ประถม สังคมศึกษา
การคิด มัธยม สังคม
การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ
การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ
การคิด ประถม สุขศึกษา
การคิด มัธยม สุขศึกษา
การคิด ประถม ศิลปะ
การคิด มัธยม ศิลปะ
การคิด ประถม การงาน
การคิด มัธยม การงาน