มาตรการเร่งรัดเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นว.2 ปีการศึกษา 2557

o-net

หนังสือแจ้งมาตรการยกระดับ O-NET
มาตรการเร่งรัด O-NET
คำสั่งติดตามมาตรการเร่งรัด O-NET
นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
โครงสร้างแบบทดสอบ NT
ผังข้อสอบ O-NET ปี 57
รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านควนเนียง ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อ.พิเชษ ไพโรจน์ ร.ร.วัดบางแก้ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: