ภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เมษายน 3, 2015

>ภิรมย์หล่อ

Advertisements

รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558

เมษายน 3, 2015

รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน


รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557

มีนาคม 10, 2015

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


เตรียมพร้อมสอบ NT ปีการศึกษา 2557

กุมภาพันธ์ 24, 2015

nt

ตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2557
กระดาษคำตอบ NT
กระดาษคำตอบ NT

นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
โครงสร้างแบบทดสอบ NT


คู่มือกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

มกราคม 22, 2015

คู่มือกรรมการจัดสอบ O-NET 57


รายงานผลสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557

ธันวาคม 11, 2014

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผอ.ร.ร.ทำ MOU กับ สพป.นว.เขต 2 เพิ่ม O-NET 3 %

พฤศจิกายน 24, 2014

 

o-net

SAM_9175

 

SAM_9133