ภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กุมภาพันธ์ 24, 2015

>ภิรมย์หล่อ


เตรียมพร้อมสอบ NT ปีการศึกษา 2557

กุมภาพันธ์ 24, 2015

nt

ตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2557
กระดาษคำตอบ NT
กระดาษคำตอบ NT

นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
โครงสร้างแบบทดสอบ NT


คู่มือกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

มกราคม 22, 2015

คู่มือกรรมการจัดสอบ O-NET 57


รายงานผลสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557

ธันวาคม 11, 2014

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผอ.ร.ร.ทำ MOU กับ สพป.นว.เขต 2 เพิ่ม O-NET 3 %

พฤศจิกายน 24, 2014

 

o-net

SAM_9175

 

SAM_9133


มาตรการเร่งรัดเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นว.2 ปีการศึกษา 2557

ตุลาคม 28, 2014

o-net

หนังสือแจ้งมาตรการยกระดับ O-NET
มาตรการเร่งรัด O-NET
คำสั่งติดตามมาตรการเร่งรัด O-NET
นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
โครงสร้างแบบทดสอบ NT
ผังข้อสอบ O-NET ปี 57
รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านควนเนียง ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อ.พิเชษ ไพโรจน์ ร.ร.วัดบางแก้ว


BBL คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3

กรกฎาคม 31, 2014

ดาวน์โหลด BBL คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.