ภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ฺชำนาญการพิเศษ

มีนาคม 10, 2014

>ภิรมย์หล่อ


รายงานผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2556

มีนาคม 10, 2014

รายงานผลสอบ LAS ชั้น ป.5
รายงานผลสอบ LAS ชั้น ม.2

ผลสอบ LAS ป.5 ปีการศึกษา 2556
ผลสอบ LAS ม.2 ปีการศึกษา 2556


แบบสอบถามการเตรียมความพร้อม การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556

มีนาคม 5, 2014

คลิกตอบแบบสอบถาม


สอบ NT ปีการศึกษา 2556

กุมภาพันธ์ 11, 2014

คำสั่งคุมสอบ NT 56
สนามสอบ NT ปีการศึกษา 2556
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT ปีการศึกษา 2556
กระดาษคำตอบ NT ปี 56
คำอธิบายการกรอกรหัสบนกระดาษคำตอบ NT 56
ตารางสอบ NT 56
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ปีการศึกษา 2556


รายงาน Pre O-NET

ธันวาคม 10, 2013

หนังสือแจ้งการนำผลสอบ pre o-netไปใช้ในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน
รายงานผลสอบ Pre O-NET ป.6 (ธันวาคม 56)
รายงานผลสอบ Pre O-NET ม.3(ธันวาคม 2556)


เตรียมสอบ NT O-NET ปีการศึกษา 2556

พฤศจิกายน 20, 2013

การทดสอบ LAS NT 56

เตรียมสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556


สมัครอบรมทักษะการคิด รุ่น 2

พฤศจิกายน 10, 2013

คลิกสมัครอบรมทักษะการคิด


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.